Projekty rozbiórek

Projekty budowlano- wykonawcze rozbiórek m.in.:

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kadrowej 20 w Warszawie
 • Oficyna budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 34 w Warszawie
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Bożecin Duży gm. Stare
 • Babice
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany przy ul. Rakuszanki 7 w Warszawie
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany przy ul. Sępiej 5 w Warszawie
 • Budynek garażu i altany śmietnikowej zlokalziowany przy ul. Nowolipie 25 w Warszawie

Inwentaryzacje

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – Opracowanie inwentaryzacji odtworzeniowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku siedziby Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przy ul. Wareckiej 1a w Warszawie.

Inwentaryzacje powierzchni do celów administracyjnych obiektów m.in.:

 • Budynek usługowy przy ul. Freta 39 w Warszawie
 • Dom Katolicki Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 49, w Warszawie
 • Teatr Muzyczny Roma, w Warszawie
 • Wspólnota Mieszkaniowa Nowolipki 22

Inwentaryzacjebudowlane budynków mieszkalno - usługowych, w tym budynków wpisanych w Rejestr Zabytków (pomiary, rysunki, fotografie, wykazy powierzchni użytkowych) o łącznej kubaturze 300 tys. m3 (należących do zasobów ZGN Śródmieście, ZGN Wola).

Biuro konstrukcyjne KM-Construction w Warszawie

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą z naszym biurem zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na każde pytanie, a także przedstawią pełny katalog świadczonych usług – od projektowania inżynierskiego, aż po nadzór inwestorski. Zapraszamy osoby prywatne, jak również mniejsze i większe przedsiębiorstwa. Działamy na terenie Warszawy oraz w pozostałych częściach kraju.

Formularz kontaktowy