Przeglądy okresowe roczne stanu technicznego

Celem przeprowadzenia przeglądu jest wypełnienie spoczywającego na zarządcy nieruchomości obowiązku – poddania, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Firma KM-Construction wykonuje przeglądy w zakresie branzy budowlanej.

Przeglądy okresowe pięcioletnie stanu technicznego

Celem przeprowadzenia przeglądu jest wypełnienie spoczywającego na zarządcy nieruchomości obowiązku – poddanie przynajmniej raz na pięć lat okresowej kontroli budynku zgodnie z art. 61 oraz 62. ust. 1. pkt 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; jednolity tekst ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). Przegląd polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Firma KM-Construction wykonuje przeglądy w zakresie branzy budowlanej.

Biuro konstrukcyjne KM-Construction w Warszawie

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą z naszym biurem zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na każde pytanie, a także przedstawią pełny katalog świadczonych usług – od projektowania inżynierskiego, aż po nadzór inwestorski. Zapraszamy osoby prywatne, jak również mniejsze i większe przedsiębiorstwa. Działamy na terenie Warszawy oraz w pozostałych częściach kraju.

Formularz kontaktowy