KM-CONSTRUCTION

Biuro projektowe "KM-Construction" 
- Projekty budowlane i wykonawcze - Ekspertyzy budowlane - Opinie techniczne - Wykonawstwo

Projekty rozbiórek, inwentaryzacje

  • PROJEKTY ROZBIÓREK:

Projekty budowlano- wykonawcze rozbiórek m.in.:

- Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kadrowej 20 w Warszawie
- Oficyna budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 34 w Warszawie
- Budynek mieszkalny jednorodzinny Bożecin Duży gm. Stare
Babice
- Budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany przy ul. Rakuszanki 7 w Warszawie
- Budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany przy ul. Sępiej 5 w Warszawie
- Budynek garażu i altany śmietnikowej zlokalziowany przy ul. Nowolipie 25 w Warszawie


  • INWENTARYZACJE:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Opracowanie inwentaryzacji odtworzeniowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku siedziby Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przy ul. Wareckiej 1a w Warszawie

Inwentaryzacje powierzchni do celów administracyjnych obiektów m.in.:
- Budynek usługowy przy ul. Freta 39 w Warszawie
- Dom Katolicki Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 49, w Warszawie
- Teatr Muzyczny Roma, w Warszawie
- Wspólnota Mieszkaniowa Nowolipki 22

Inwentaryzacjebudowlane budynków mieszkalno - usługowych, w tym budynków wpisanych w Rejestr Zabytków (pomiary, rysunki, fotografie, wykazy powierzchni użytkowych) o łącznej kubaturze 300 tys. m3 (należących do zasobów ZGN Śródmieście, ZGN Wola)

Wykonujemy:

- Ekspertyzy budowlane
- Opinie techniczne
- Oceny stanu technicznego
- Projekty budowlane
- Projekty wyburzeń
- Projekty wzmocnienia
konstrukcji
- Projekty modernizacji i rozbudowy
- Projekty rozbiórek