KM-CONSTRUCTION

Biuro projektowe "KM-Construction" 
- Projekty budowlane i wykonawcze - Ekspertyzy budowlane - Opinie techniczne - Wykonawstwo

Obiekty przemysłowe

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE :

  • Elektrociepłownia Częstochowa (dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego budynku bunkrowni- konstrukcja stalowa 3D)
  • Oczyszczalnia Czajka w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego: pompownia odcieków z zagęszczaczy, komora metanolu, stacja dozowania koagulantów, zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, komora poboru próbek)
  • Oczyszczalnia Czajka w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego i wykonawczego dla obiektów: kanały do piaskownika i mostki nad kanałami, zagęszczacze grawitacyjne, ściany oporowe placu składowania awaryjnego osadu)
  • Oczyszczalnia Ścieków w Łomży (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego)
  • Centralna Oczyszczalnia Wody w Koziegłowach (dokumentacja rysunkowa projektu budowlano- wykonawczego)

Wykonujemy:

- Ekspertyzy budowlane
- Opinie techniczne
- Oceny stanu technicznego
- Projekty budowlane
- Projekty wyburzeń
- Projekty wzmocnienia
konstrukcji
- Projekty modernizacji i rozbudowy
- Projekty rozbiórek