KM-CONSTRUCTION

Biuro projektowe "KM-Construction" 
- Projekty budowlane i wykonawcze - Ekspertyzy budowlane - Opinie techniczne - Wykonawstwo

Przeglądy stanu technicznego

  • Przeglądy okresowe roczne stanu technicznego

Celem przeprowadzenia przeglądu jest wypełnienie spoczywającego na zarządcy nieruchomości obowiązku – poddania, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Firma KM-Construction wykonuje przeglądy w zakresie branzy budowlanej.

 

  • Przeglądy okresowe pięcioletnie stanu technicznego

Celem przeprowadzenia przeglądu jest wypełnienie spoczywającego na zarządcy nieruchomości obowiązku – poddanie przynajmniej raz na pięć lat okresowej kontroli budynku zgodnie z art. 61 oraz 62. ust. 1. pkt 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; jednolity tekst ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). Przegląd polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Firma KM-Construction wykonuje przeglądy w zakresie branzy budowlanej.

Wykonujemy:

- Ekspertyzy budowlane
- Opinie techniczne
- Oceny stanu technicznego
- Projekty budowlane
- Projekty wyburzeń
- Projekty wzmocnienia
konstrukcji
- Projekty modernizacji i rozbudowy
- Projekty rozbiórek