Ekspertyza budowlana stropuCzęstym zleceniem w naszej firmie są opracowania dotyczące stropów.

Przed wykonywanie obliczeń sprawdzających stropy wykonujemy odkrywki, w zależności od rodzaju stropu – ich zakres jest zmienny, głównie one dotyczą:

 • odkrywki zbrojenia stropów żelbetowych
 • skanowanie zbrojenia
 • odkrywki stalowych belek
 • odkrywki warstw wykończeniowych
 • odkrywki w miejscu oparcia belek

Wykonujemy ekspertyzy techniczne i opinie techniczne stropów z uwagi na:

 • nadmierne ugięcia stropów
 • zarysowania stropów
 • korozja zbrojenia stropów
 • korozja belek stalowych stropów
 • uszkodzenia stropów podczas prowadzenia instalacji

Często wykonujemy ekspertyzy stropów z uwagi na zmianę sposobu użytkowania budynków, zmiany przeznaczenia, adaptacje budynków i ich modernizacje i przebudowy budynków.

Wykonujemy obliczenia sprawdzające nośność stropu z uwagi na planowane dociążenia stropów.

Wykonujemy:

 • ekspertyzy stropów drewnianych
 • ekspertyzy stropów Kleina
 • ekspertyzy stropów żelbetowych
 • ekspertyzy stropów prefabrykowanych
 • ekspertyzy stropów Teriva
 • ekspertyzy stropów stalowych
 • ekspertyzy stropów odcinkowych
 • ekspertyzy podciągów