Ekspertyza budowlana ścianFirma KM-Construction wykonuje ekspertyzy określające przyczyny uszkodzeń budynku.

Bardzo często opracowujemy ekspertyzy dotyczące uszkodzeń, zarysowań i spękań ścian nośnych, ścian działowych, ścian klatek schodowych, ścian kolankowych, ścian oporowych.

Aby określić przyczynę uszkodzenia ścian wykonujemy badania dodatkowe:

  • określenie sposobu posadowienia budynku
  • badania geotechniczne gruntów
  • odkrywki fundamentów
  • badanie wytrzymałościowe muru
  • badanie wilgotności muru
  • sprawdzenie nośności muru na ściskanie

Kolejnym etapem jest inwentaryzacja uszkodzeń tj. oznaczenie rodzaju uszkodzeń (zarysowanie, pęknięcie, szczelina), charakteru uszkodzeń, jego geometrii, szerokości rozwarcia rys. Oznaczamy wszystkie uszkodzenia na rysunkach kładów ścian, na elewacjach i na rzutach.

Wykonujemy obliczenia sprawdzające nośność ceglanych murów, ścian żelbetowych, ścian z bloczków betonowych, ścian z betonu komórkowego.

Wykonujemy obliczenia nośności nadproży okiennych i drzwiowych.

Wykonujemy obliczenia nośności filarków okiennych.

Wykonujemy obliczenia sprawdzające ściany kolankowe.